exams-catalunya.net

Els Young Learners English Tests són exàmens especialment pensats i desenvolupats per a nens i nenes d'edats compreses entre els 7 i els y 12 anys. La majoria d'ells realitza l'examen a la seva pròpia escola o acadèmia. En els casos que això no sigui possible també oferim una convocatòria externa el mes de juny (sessió oberta).

El nivell més alt, Flyers, es troba molt proper lingüísticament al KET i pot servir com a pont cap aquest examen o be facilitar el pas al PET quan els estudiants entren a l'adolescència.

Hi ha tres nivells d'exàmens YLE: Starters, Movers i Flyers. Els tests permeten comprovar l'ús del llenguatge en situacions i activitats familiars als nens i nenes de tot el món i animar-los a l'estudi en el futur. No hi ha aprovats ni suspesos i cada nen rep un diploma pel seu esforç on es mostra el grau obtingut a cadascuna de les destreses avaluades:

Llegir - Escriure - Escoltar - Parlar

 

¿Quan puc organitzar una sessió a la meva escola?

Generalment els Young Learners English Tests es realitzen a la pròpia escola o acadèmia en la data concertada amb cada centre. Els centres poden escollir qualsevol dia de l'any per fer l'examen encara que no coincideixi amb l'època tradicional d'exàmens (maig i juny). Un cop escollida la data de la sessió hauràs d'inscriure els candidats amb una antelació de set setmanes. Si organitzes una sessió per primer cop concertarem una visita a la teva escola, organitzar els detalls i horaris de l'examen i aclarir qualsevol dubte que puguis tenir.

Recordem que per poder realitzar una convocatòria de YLE en el propi centre és necessari un mínim de deu candidats per examen.

Important
Per aquells nens que no puguin examinar-se a la pròpia escola/acadèmia hi ha sessions obertes d'examen cada any a varies localitats:

Dates de les sessions obertes 2013

A Barcelona...
Dissabte 8 de juny de 2013
(data límit d'inscripció 19 d'abril de 2013)
Divendres 28 de juny de 2013
(data límit d'inscripció 19 de maig de 2013)
A Mataró...
Dimecres 26 de juny de 2013
(data límit d'inscripció 19 de maig de 2013)
A Vilafranca del Penedès...
Dijous 27 de juny de 2013
(data límit d'inscripció 19 de maig de 2013)
A Manresa...
Divendres 28 de juny de 2013
(data límit d'inscripció 19 de maig de 2013)Import de la inscripció
Examen
Preu
Starters
55,50 €
Movers
57,50 €
Flyers
61 €

 
Facilitats per candidats amb discapacitat

Cambridge English proporciona un servei de facilitats d'accés als exàmens per als candidats que presenten circumstàncies especials, com ara dificultats d'aprenentatge, d'audició o de visió.

Per una més àmplia informació en relació amb els serveis disponibles fes click als vincles següents:

Dificultats d'aprenentatge
Dificultats d'audició
Dificultats de visió

També disposes d'informació relativa a la disponibilitat de materials modificats que es poden proporcionar per tal d'atendre les necessitats d'aquests candidats.


IMPORTANT

Per tal d'evitar errades en l'emissió dels certificats finals, és molt important que a la llista de candidats constin el nom i cognoms de cadascun dels candidats, escrits correctament, així com la data de naixement de tots ells. El centre no es responsabilitza de les errades en l'ortografia o en els accents als certificats. Si l'/els estudiant/s es matricula/en per mitjà d'un centre acadèmic, és important que hi figurin també el nom, adreça, e-mail i telèfon del centre.

 

 

Cambridge Schools Webpage
Download the Cambridge English: Starters word list picture book here and help younger students improve in English and learn new words.

Cambridge Schools Webpage
Descarrega't el nou fullet Cambridge English: Young Learners, A guide for parents per conèixer més sobre els exàmens YLE (en anglès)

Cambridge Schools Webpage

ALTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Page in English Página en castellano