exams-catalunya.net

El 'PET for Schools' és un certificat que demostra la capacitat del candidat per fer servir l'anglès d'ús diari tant oral com escrit a un nivell intermig.

Hi ha dues versions disponibles del PET: PET i 'PET for Schools'. Totes dues tenen exactament el mateix format i el nivell dels tests és idéntic. L'única diferència està en que el contingut i el tractament dels temes al 'PET for Schools' han estat orientats especialment cap als interessos i experiències dels candidats més joves.

 

 

Per qué 'PET for Schools'?

 • Ha estat especialment disenyat per adaptar-se als interessos d'aquest tipus de candidats, fet que incrementa la seva motivació per aprendre anglès.
 • Com que es basa en situacions familiars, el 'PET for Schools' genera en els alumnes confiança en l'ús de l'anglès.
 • Superar el 'PET for Schools' inspira entusiasme en els alumnes per avançar cap a qualificacions superiors.
 • Un certificat Cambridge English proporciona als alumnes un bon començamen. Els nostres certificats són reconeguts per 'colleges', universitats, empreses i organismes gubernamentals de tot el món.

Per qué capacita als alumnes el 'PET for Schools'?

Es tracta d'un Nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per als Idiomes (CEFR) del Consell d'Europa - un marc internacionalment reconegut.

L'usuari d'un Nivell B1 pot:

 • comprendre els elements principals d'instruccions directes ó d'anuncis públics
 • comprendre les instruccions sobre classes o tasques facilitades per un professor
 • realitzar preguntes senzilles i participar en converses dins l'entorn de l'escola i de l'estudi
 • escriure la descripció d'un esdeveniment (p.e. un viatge escolar)

La preparació del 'PET for Schools' proporciona l'alumne aquest tipus d'habilitats práctiques de l'idioma.Qué inclou l'exàmen del 'PET for Schools'?

Consisteix en tres proves:
 • Reading and Writing: 1 h 30 min
  Els candidats han de ser capaços de comprendre la informació escrita com per exemple cartells, folletons informatius, diaris i revistes. També han de demostrar l'ús de vocabulari i estructures completant tasques com ara produïr un missatge breu i escriure una història o carta d'aproximadament 100 paraules.
 • Listening: 30 min (aprox.)
  Els candidats han de ser capaços de comprendre el significat de diversos tipus de missatges enregistrats incloent-hi anuncis, entrevistes i discusions sobre temes de la vida diària. També han de ser capaços de comprendre les actituds i intencions dels interlocutors.
 • Speaking: 12 min
  Els candidats prenen part en una conversa preguntant i responent preguntes senzilles i parlant lliurement sobre tot allò que els agrada o que no els agrada. Realitzaran l'Speaking Test amb un altre candidat ó en un grup de tres.
Per a una informació més detallada sobre el 'PET for Schools' pots visitar la web especialitzada de Cambridge English: http://www.schools.cambridgeesol.org


Dates d'inscripció i preus del 'PET for Schools'
Data de l'examen
Data límit d'inscripció
Preu
Dimarts 3 desembre 2013
21 abril 2013
95,50 €
Dijous 12 desembre 2013
Sessió disponible a Barcelona, Tarragona, Granollers, Manresa, Mataró i Vilafranca del Penedès
1 desembre 2013Inscripcions fora de termini i anul·lacions

Es cobrarà un import addicional de 40 € quan la inscripció es realitzi amb posterioritat a la data límit de matriculació. En aquests casos, la inscripció resta subjecta a disponibilitat de places per a la sessió. Si per una causa mèdica justificada un candidat no pot realitzar l'examen li serà retornat l'import pagat, descomptant-se 24 € en concepte de despeses administratives. No s'acceptarà cap altre motiu com a causa de baixa i, per tant, no s'efectuarà cap devolució.

Facilitats per candidats amb discapacitat

Cambridge English proporciona un servei de facilitats d'accés als exàmens per als candidats que presenten circumstàncies especials, com ara dificultats d'aprenentatge, d'audició o de visió.

Per una més àmplia informació en relació amb els serveis disponibles fes click als vincles següents:

Dificultats d'aprenentatge
Dificultats d'audició
Dificultats de visió

També disposes d'informació relativa a la disponibilitat de materials modificats que es poden proporcionar per tal d'atendre les necessitats d'aquests candidats.


IMPORTANT

Per tal d'evitar errades en l'emissió dels certificats finals, és molt important que a la llista de candidats constin el nom i cognoms de cadascun dels candidats, escrits correctament, així com la data de naixement de tots ells. El centre no es responsabilitza de les errades en l'ortografia o en els accents als certificats. Si l'/els estudiant/s es matricula/en per mitjà d'un centre acadèmic, és important que hi figurin també el nom, adreça, e-mail i telèfon del centre.

 

 

Results Online

Cambridge Schools Webpage

ALTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Page in English Página en castellano