exams-catalunya.net
Nivell B1
Examen d'anglès de nivell pre-intermig amb finalitats professionals i socials.

El Preliminary English Test és el segon nivell dels exàmens Cambridge English. Es tracta d'un examen pre-intermig, en el nivell B1 del Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes creat pel Consell d'Europa. Si ets capaç de desembolicar-te amb les situacions comunicatives quotidianes tant orals com escrites (com ara llegir llibres de textos senzills i articles, escriure cartes personals senzilles, prendre notes durant una reunió), llavors aquest és el teu examen.

Al voltant de 80.000 persones en més de 80 països realitzen cada any l'examen PET i suposa una valuosa qualificació si desitges treballar o estudiar a l'estranger o vols desenvolupar una carrera professional internacional. També és una formació útil per accedir a exàmens superiors com ara FCE (First Certificate in English), CAE (Certificate in Advanced English) i CPE (Certificate of Proficiency in English).

Per qué capacita als alumnes el PET?

Es tracta d'un Nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per als Idiomes (CEFR) del Consell d'Europa - un marc internacionalment reconegut.

L'usuari d'un Nivell B1 pot:

 • comprendre els elements principals d'instruccions directes ó d'anuncis públics
 • comprendre les instruccions sobre classes o tasques facilitades per un professor
 • realitzar preguntes senzilles i participar en converses dins l'entorn de l'escola i de l'estudi
 • escriure la descripció d'un esdeveniment (p.e. un viatge escolar)

La preparació del PET proporciona al candidat aquest tipus d'habilitats práctiques de l'idioma.Qué inclou l'exàmen del PET?

Consisteix en tres proves:
 • Reading and Writing: 1 h 30 min
  Els candidats han de ser capaços de comprendre la informació escrita com per exemple cartells, folletons informatius, diaris i revistes. També han de demostrar l'ús de vocabulari i estructures completant tasques com ara produïr un missatge breu i escriure una història o carta d'aproximadament 100 paraules.
 • Listening: 30 min (aprox.)
  Els candidats han de ser capaços de comprendre el significat de diversos tipus de missatges enregistrats incloent-hi anuncis, entrevistes i discusions sobre temes de la vida diària. També han de ser capaços de comprendre les actituds i intencions dels interlocutors.
 • Speaking: 12 min
  Els candidats prenen part en una conversa preguntant i responent preguntes senzilles i parlant lliurement sobre tot allò que els agrada o que no els agrada. Realitzaran l'Speaking Test amb un altre candidat ó en un grup de tres.

Inscripció a les sessions PET

Trobaràs tota la informació relativa a la inscripció als exàmens PET a la nostra pàgina de contacte. Els candidats també poden, si volen, registrar-se online en aquesta web.

Periode d'inscripció i preus
Sessions 'Paper Based' Sessions 'Computer Based'
Data de l'examen
Data límit d'inscripció
Preu
Dijous 25 juliol 2013
Sessió disponible a Barcelona,
Manresa i Sitges
24 juny 2013
95,50 €
Dissabte 10 agost 2013
Sessió disponible a Barcelona, Mataró i Vilafranca del Penedès
26 juliol 2013
Divendres 13 setembre 2013
4 setembre 2013
Divendres 25 octubre 2013
15 octubre 2013
Dijous 21 novembre 2013
11 novembre 2013
Divendres 6 desembre 2013
5 novembre 2013
Dissabte 7 desembre 2013
26 novembre 2013Inscripcions fora de termini i anul·lacions

Es cobrarà un import addicional de 40 € quan la inscripció es realitzi amb posterioritat a la data límit de matriculació. En aquests casos, la inscripció resta subjecta a disponibilitat de places per a la sessió. Si per una causa mèdica justificada un candidat no pot realitzar l'examen li serà retornat l'import pagat, descomptant-se 24 € en concepte de despeses administratives. No s'acceptarà cap altre motiu com a causa de baixa i, per tant, no s'efectuarà cap devolució.

Facilitats per candidats amb discapacitat

Cambridge English proporciona un servei de facilitats d'accés als exàmens per als candidats que presenten circumstàncies especials, com ara dificultats d'aprenentatge, d'audició o de visió.

Per una més àmplia informació en relació amb els serveis disponibles fes click als vincles següents:

Dificultats d'aprenentatge
Dificultats d'audició
Dificultats de visió

També disposes d'informació relativa a la disponibilitat de materials modificats que es poden proporcionar per tal d'atendre les necessitats d'aquests candidats.


IMPORTANT

Per tal d'evitar errades en l'emissió dels certificats finals, és molt important que a la llista de candidats constin el nom i cognoms de cadascun dels candidats, escrits correctament, així com la data de naixement de tots ells. El centre no es responsabilitza de les errades en l'ortografia o en els accents als certificats. Si l'/els estudiant/s es matricula/en per mitjà d'un centre acadèmic, és important que hi figurin també el nom, adreça, e-mail i telèfon del centre.

 

 

Top Tips for CAE

Results Online

Cambridge Schools Webpage

ALTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Page in English Página en castellano