exams-catalunya.net
Nivell A2
Examen d'anglès de nivell bàsic amb finalitats professionals o socials.

El Key English Test és el primer nivell dels exàmens Cambridge English, en el nivell A2 del Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes creat pel Consell d'Europa. KET reconeix l'aptitud per controlar situacions comunicatives quotidianes tant orals com escrites a un nivell bàsic.

Disposes de coneixements bàsics d'anglès? Pots entendre textos simples? Pots comunicar-te en situacions familiars? Pots entendre noticies curtes i adreces senzilles? Si és així, llavors KET és l'examen que et convé.

Al voltant de 40.000 persones en més de 60 països realitzen cada any l'examen KET.

Per qué et capacita el KET?

Es tracta d'un Nivell A2 del Marc Comú Europeu de Referència per als Idiomes (CEFR) del Consell d'Europa - un marc internacionalment reconegut.

L'usuari d'un Nivell A2 pot:

 • comprendre preguntes i instruccions senzilles
 • expressar opinions ó necesitats senzilles
 • completar formularis i escriure postals ó cartes curtes i senzilles relacionades amb informació personal

La preparació del KET proporciona el candidat aquest tipus d'habilitats práctiques de l'idioma.Qué inclou l'exàmen del KET?

Consisteix en tres proves:
 • Reading and Writing: 1 h 10 min
  Els candidats han de ser capaços de comprendre una senzilla informació escrita com per exemple cartells, folletons informatius, diaris i revistes. També han de completar frases senzilles i escriure un petit missatge ó nota de 25-35 paraules.
 • Listening: 30 min
  Els candidats han de ser capaços de comprendre anuncis i altres missatges orals expressats a una velocitat raonablement lenta.
 • Speaking: 10 min
  Els candidats han de demostrar que poden prendre part en una conversa preguntant i responent preguntes senzilles. Realitzaran l'Speaking Test amb un altre candidat ó en un grup de tres.

Inscripció a les sessions KET

Trobaràs tota la informació relativa a la inscripció als exàmens KET a la nostra pàgina de contacte. Els candidats també poden, si volen, registrar-se online en aquesta web.

Periode d'inscripció i preus
Sessions 'Paper Based' Sessions 'Computer Based'
Data de l'examen
Data límit d'inscripció
Preu
Divendres 6 desembre 2013
5 novembre 2013
90 €
Dissabte 7 desembre 2013
26 novembre 2013
 Inscripcions fora de termini i anul·lacions

Es cobrarà un import addicional de 40 € quan la inscripció es realitzi amb posterioritat a la data límit de matriculació. En aquests casos, la inscripció resta subjecta a disponibilitat de places per a la sessió. Si per una causa mèdica justificada un candidat no pot realitzar l'examen li serà retornat l'import pagat, descomptant-se 24 € en concepte de despeses administratives. No s'acceptarà cap altre motiu com a causa de baixa i, per tant, no s'efectuarà cap devolució.

Facilitats per candidats amb discapacitat

Cambridge English proporciona un servei de facilitats d'accés als exàmens per als candidats que presenten circumstàncies especials, com ara dificultats d'aprenentatge, d'audició o de visió.

Per una més àmplia informació en relació amb els serveis disponibles fes click als vincles següents:

Dificultats d'aprenentatge
Dificultats d'audició
Dificultats de visió

També disposes d'informació relativa a la disponibilitat de materials modificats que es poden proporcionar per tal d'atendre les necessitats d'aquests candidats.


IMPORTANT

Per tal d'evitar errades en l'emissió dels certificats finals, és molt important que a la llista de candidats constin el nom i cognoms de cadascun dels candidats, escrits correctament, així com la data de naixement de tots ells. El centre no es responsabilitza de les errades en l'ortografia o en els accents als certificats. Si l'/els estudiant/s es matricula/en per mitjà d'un centre acadèmic, és important que hi figurin també el nom, adreça, e-mail i telèfon del centre.

 

 

Results Online

Cambridge Schools Webpage

ALTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Page in English Página en castellano