exams-catalunya.net

El 'FCE for Schools' és un certificat que demostra la capacitat del candidat per fer servir l'anglès d'ús diari tant oral com escrit a un nivell intermig-avançat.

Hi ha dues versions disponibles del FCE: FCE i 'FCE for Schools'. Totes dues tenen exactament el mateix format i el nivell dels tests és idéntic. L'única diferència està en que el contingut i el tractament dels temes al 'FCE for Schools' han estat orientats especialment cap als interessos i experiències dels candidats més joves.

 

Per qué 'FCE for Schools'?

 • Ha estat especialment disenyat per adaptar-se als interessos d'aquest tipus de candidats, fet que incrementa la seva motivació per aprendre anglès.
 • Com que es basa en situacions familiars, el 'FCE for Schools' genera en els alumnes confiança en l'ús de l'anglès.
 • Superar el 'FCE for Schools' inspira entusiasme en els alumnes per avançar cap a qualificacions superiors.
 • Un certificat Cambridge English proporciona als alumnes un bon començament. Els nostres certificats són reconeguts per 'colleges', universitats, empreses i organismes gubernamentals de tot el món.

Per qué capacita als alumnes el 'FCE for Schools'?

Es tracta d'un Nivell B2 del Marc Comú Europeo de Referència per als Idiomes (CEFR) del Consell d'Europa - un indicador de l'habilitat en el llenguatge internacionalment reconegut.

Per exemple, l'usuari típic d'un Nivell B2 pot:

 • entendre les idees principals de fragments escrits complexes
 • mantenir una conversa en relació amb una amplia varietat de temes, expressant opinions i presentant arguments
 • produir textos escrits clars i detallats, expressant opinions i explicant els avantatges i inconvenients de diferents punts de vista.

La preparació del 'FCE for Schools' proporciona al candidat aquest tipus d'habilitats pràctiques de l'idioma.Qué inclou l'exàmen del 'FCE for Schools'?

El 'FCE for Schools' el conformen cinc proves:
 • Reading: 1 hora
  Hauràs de ser capaç d'entendre informació continguda en llibres de ficció i de no ficció, en diaris i en revistes.
 • Writing: 1 hora 20 minuts
  Hauràs de demostrar que ets capaç de redactar dos textos diferents com ara una història curta, una carta, un article, un informe, un comentari ó un assaig.
 • Use of English: 45 minuts
  El teu ús de l'anglès serà examinat per mitjà d'exercicis que demostrin el teu nivell de control de la gramàtica i del vocabulari.
 • Listening: 40 minuts
  Hauràs de demostrar que ets capaç de comprendre el significat de diversos materials de tipus oral, incloent-hi noticiaris, discursos, històries i anècdotes i anuncis públics.
 • Speaking: 14 minuts
  Realitzaràs l'Speaking Test amb un altre candidat o en un grup de tres i hauràs de demostrar la teva capacitat per prendre part en diferents tipus d'interacció: amb l'examinador, amb els altres candidats i per tu mateix.
Per a una informació més detallada sobre el 'FCE for Schools' pots visitar la web especialitzada de Cambridge English: http://www.schools.cambridgeesol.org


Periode d'inscripció i preus
Sessions 'Paper Based' Sessions 'Computer Based'
Data de l'examen
Data límit d'inscripció
Preu
  Dissabte 30 novembre 2013
Sessió disponible a Barcelona i Tarragona
27 octubre 2013
180 €
Tuesday 10 desembre 2013
Sessió disponible a Barcelona i Manresa
3 desembre 2013
 Inscripcions fora de termini i anul·lacions

Es cobrarà un import addicional de 40 € quan la inscripció es realitzi amb posterioritat a la data límit de matriculació. En aquests casos, la inscripció resta subjecta a disponibilitat de places per a la sessió. Si per una causa mèdica justificada un candidat no pot realitzar l'examen li serà retornat l'import pagat, descomptant-se 24 € en concepte de despeses administratives. No s'acceptarà cap altre motiu com a causa de baixa i, per tant, no s'efectuarà cap devolució.

Facilitats per candidats amb discapacitat

Cambridge English proporciona un servei de facilitats d'accés als exàmens per als candidats que presenten circumstàncies especials, com ara dificultats d'aprenentatge, d'audició o de visió.

Per una més àmplia informació en relació amb els serveis disponibles fes click als vincles següents:

Dificultats d'aprenentatge
Dificultats d'audició
Dificultats de visió

També disposes d'informació relativa a la disponibilitat de materials modificats que es poden proporcionar per tal d'atendre les necessitats d'aquests candidats.


IMPORTANT

Per tal d'evitar errades en l'emissió dels certificats finals, és molt important que a la llista de candidats constin el nom i cognoms de cadascun dels candidats, escrits correctament, així com la data de naixement de tots ells. El centre no es responsabilitza de les errades en l'ortografia o en els accents als certificats. Si l'/els estudiant/s es matricula/en per mitjà d'un centre acadèmic, és important que hi figurin també el nom, adreça, e-mail i telèfon del centre.

 

 

FCE 2010-2011
Set Texts for Paper 2: Writing
Macbeth, The ELT Graphic Novel (Heinle Cengage Learning) William Shakespeare.
Touching the Void (Macmillan Readers) Joe Simpson

Top Tips for FCE

Results Online

Cambridge Schools Webpage

ALTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Page in English Página en castellano