exams-catalunya.net
Nivell B2
Examen d'anglès de nivell intermig-avançat amb finalitats professionals o acadèmiques.

El First Certificate in English és un nivell intermig-avançat als exàmens Cambridge ESOL, en el nivell B2 del Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes creat pel Consell d'Europa. Escolleix el FCE si el teu coneixement de l'anglès és adient per a la major part de les situacions pràctiques del dia a dia, incloent-hi els negocis i els estudis.

Per tal de superar aquest examen necessitaràs una àmplia varietat de vocabulari i hauràs d'ésser capaç de construir, argumentar i fer servir estils de comunicació adients en una multiplicitat de situacions.

També hauràs de demostrar el domini dels diferents registres lingüístics, de les convencions de cortesia i dels diferents graus de formalisme expressats mitjançant el llenguatge.

Al voltant de 270.000 persones en més de 100 països realitzen cada any l'examen FCE.

Per què et capacita el FCE?

Es tracta d'un Nivell B2 del Marc Comú Europeo de Referència per als Idiomes (CEFR) del Consell d'Europa - un indicador de l'habilitat en el llenguatge internacionalment reconegut.

Per exemple, l'usuari típic d'un Nivell B2 pot:

 • entendre les idees principals de fragments escrits complexes
 • mantenir una conversa en relació amb una amplia varietat de temes, expressant opinions i presentant arguments
 • produir textos escrits clars i detallats, expressant opinions i explicant els avantatges i inconvenients de diferents punts de vista.

La preparació del FCE proporciona al candidat aquest tipus d'habilitats pràctiques de l'idioma.Qué inclou l'exàmen del FCE?

El FCE el conformen cinc proves:
 • Reading: 1 hora
  Hauràs de ser capaç d'entendre informació continguda en llibres de ficció i de no ficció, en diaris i en revistes.
 • Writing: 1 hora 20 minuts
  Hauràs de demostrar que ets capaç de redactar dos textos diferents com ara una història curta, una carta, un article, un informe, un comentari ó un assaig.
 • Use of English: 45 minuts
  El teu ús de l'anglès serà examinat per mitjà d'exercicis que demostrin el teu nivell de control de la gramàtica i del vocabulari.
 • Listening: 40 minuts
  Hauràs de demostrar que ets capaç de comprendre el significat de diversos materials de tipus oral, incloent-hi noticiaris, discursos, històries i anècdotes i anuncis públics.
 • Speaking: 14 minuts
  Realitzaràs l'Speaking Test amb un altre candidat o en un grup de tres i hauràs de demostrar la teva capacitat per prendre part en diferents tipus d'interacció: amb l'examinador, amb els altres candidats i per tu mateix.
Cambridge English: First
Set Texts for Paper 2: Writing
Set texts for Cambridge English: First until December 2013:
 • Vanity Fair (Black Cat or any edition) William Thackeray.
 • This Rough Magic (OUP) Mary Stewart
The texts are Graded Readers which have been adapted to the level and are suitable for Cambridge English: First candidates. Other editions of these books may be available. However, teachers and candidates should be aware that the language level in other editions may be less accessible.

Inscripció a les sessions FCE

Trobaràs tota la informació relativa a la inscripció als exàmens FCE a la nostra pàgina de contacte. Els candidats també poden, si volen, registrar-se online en aquesta web.

Periode d'inscripció i preus
Sesiones 'Paper Based' Sesiones 'Computer Based'
Data de l'examen
Data límit d'inscripció
Preu
 Divendres 26 juliol 2013
Sessió disponible a Barcelona, Mataró, Manresa, Sitges i Vilafranca del Penedès
26 juny 2013
180 €
Dissabte 10 agost 2013
26 juliol 2013
 Dijous 22 agost 2013
24 juliol 2013
Divendres 27 setembre 2013
17 setembre 2013
Dissabte 19 octubre 2013
9 octubre 2013
Divendres 29 novembre 2013
19 novembre 2013
 Dimarts 3 desembre 2013
Sessió disponible a Barcelona i Vilanova i la Geltrú
22 octubre 2013
 Dissabte 7 desembre 2013
Sessió disponible a Barcelona, Manresa i Mataró
22 octubre 2013
Dissabte 14 desembre 2013
Sessió disponible a Barcelona, Tarragona, Mataró, Granollers i Vilafranca del Penedès
3 desembre 2013
 Inscripcions fora de termini i anul·lacions

Es cobrarà un import addicional de 40 € quan la inscripció es realitzi amb posterioritat a la data límit de matriculació. En aquests casos, la inscripció resta subjecta a disponibilitat de places per a la sessió. Si per una causa mèdica justificada un candidat no pot realitzar l'examen li serà retornat l'import pagat, descomptant-se 24 € en concepte de despeses administratives. No s'acceptarà cap altre motiu com a causa de baixa i, per tant, no s'efectuarà cap devolució.

Facilitats per candidats amb discapacitat

Cambridge English proporciona un servei de facilitats d'accés als exàmens per als candidats que presenten circumstàncies especials, com ara dificultats d'aprenentatge, d'audició o de visió.

Per una més àmplia informació en relació amb els serveis disponibles fes click als vincles següents:

Dificultats d'aprenentatge
Dificultats d'audició
Dificultats de visió

També disposes d'informació relativa a la disponibilitat de materials modificats que es poden proporcionar per tal d'atendre les necessitats d'aquests candidats.


IMPORTANT

Per tal d'evitar errades en l'emissió dels certificats finals, és molt important que a la llista de candidats constin el nom i cognoms de cadascun dels candidats, escrits correctament, així com la data de naixement de tots ells. El centre no es responsabilitza de les errades en l'ortografia o en els accents als certificats. Si l'/els estudiant/s es matricula/en per mitjà d'un centre acadèmic, és important que hi figurin també el nom, adreça, e-mail i telèfon del centre.

 

 

Top Tips for FCE

Cambridge English: First 2012-2013
Set Texts for Paper 2: Writing
Vanity Fair (Black Cat or any edition) William Thackeray.
This Rough Magic (OUP) Mary Stewart

Results Online

ALTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Page in English Página en castellano