exams-catalunya.net
Nivell C2
Examen d'anglès de nivell superior amb finalitats professionals i acadèmiques.

El Certificate of Proficiency in English constitueix el nivell més alt dels exàmens Cambridge ESOL, en el nivell C2 del Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes creat pel Consell d'Europa. Si ets capaç de desembolicar-te de forma efectiva a la majoria dels entorns lingüístics i t'acostes a un estàndard d'anglès semblant al d'una persona nativa, aquest és l'examen que et convé.

Al voltant de 45.000 persones en més de 80 països realitzen cada any l'examen CPE. L'èxit en aquest nivell suposa una fita personal molt significativa.

 

Per què et capacita el CPE ?

Es tracta d'un Nivell C2 del Marc Comú Europeo de Referència per als Idiomes (CEFR) del Consell d'Europa - un indicador de l'habilitat en el llenguatge internacionalment reconegut.

Per exemple, l'usuari típic d'un Nivell C2 pot:

 • entendre amb facilitat pràcticament tot el que sent o llegeix
 • prendre notes durant una presentació de forma completa i acurada
 • comprendre girs col·loquials
 • parlar hàbilment sobre temes complexos i sensibles
 • expressar-se de forma precisa i fluïda.

La preparació del CPE proporciona al candidat aquest tipus d'habilitats pràctiques de l'idioma.Qué inclou l'exàmen del CPE?

El CPE el conformen cinc proves:
 • Reading 1 hora 30 minuts
  Hauràs de ser capaç d'entendre el significat de l'anglès escrit a nivell de paraula, frase, paràgraf i text complet.
 • Writing 1 hora 30 minuts
  Hauràs de demostrar que ets capaç de redactar una varietat de textos diferents com ara una història curta, una carta, un article, un informe ò una redacció, cadascuna d'elles de 300-350 paraules.
 • Use of English 1 hora 30 minuts
  El teu ús de l'anglès serà examinat mitjançant exercicis que demostrin la teva capacitat per controlar la teva gramàtica i el teu vocabulari i la facilitat amb que ets capaç de resumir informació.
 • Listening: 40 minut (aprox.)
  Hauràs de demostrar que ets capaç de comprendre el significat de diversos materials de tipus oral, incloent-hi exposicions, noticiaris i anuncis públics.
 • Speaking: 16 minuts
  Realitzaràs l'Speaking Test amb un altre candidat o en un grup de tres i hauràs de demostrar la teva capacitat per prendre part en diferents tipus d'interacció: amb l'examinador, amb els altres candidats i per tu mateix.
Cambridge English: Proficiency
Set Texts for Paper 2: Writing until December 2013
One or both of the following texts may be read as preparation for the two optional set text tasks:
 • Sue Monk Kidd: The Secret Life of Bees (2002); film directed by Gina Prince-Byrewood (2008)
  Teachers may choose to prepare candidates for questions on this set text by studying the film as well as, or instead of, the novel.
 • Harold Pinter: The Birthday Party (1958).

Inscripció a les sessions CPE

Les escoles trobaran tota la informació relativa a la inscripció als exàmens CPE a la nostra pàgina de contacte. Si ho prefereixen, també poden registrar els seus candidats online en aquesta web.

Periode d'inscripció i preus
Data de l'examen
Data límit d'inscripció
Preu
Divendres 4 octubre 2013
24 setembre 2013
203 €
Dissabte 23 novembre 2013
12 novembre 2013
Dijous 5 desembre 2013
22 octubre 2013


Inscripcions fora de termini i anul·lacions

Es cobrarà un import addicional de 40 € quan la inscripció es realitzi amb posterioritat a la data límit de matriculació. En aquests casos, la inscripció resta subjecta a disponibilitat de places per a la sessió. Si per una causa mèdica justificada un candidat no pot realitzar l'examen li serà retornat l'import pagat, descomptant-se 24 € en concepte de despeses administratives. No s'acceptarà cap altre motiu com a causa de baixa i, per tant, no s'efectuarà cap devolució.

Facilitats per candidats amb discapacitat

Cambridge English proporciona un servei de facilitats d'accés als exàmens per als candidats que presenten circumstàncies especials, com ara dificultats d'aprenentatge, d'audició o de visió.

Per una més àmplia informació en relació amb els serveis disponibles fes click als vincles següents:

Dificultats d'aprenentatge
Dificultats d'audició
Dificultats de visió

També disposes d'informació relativa a la disponibilitat de materials modificats que es poden proporcionar per tal d'atendre les necessitats d'aquests candidats.


IMPORTANT

Per tal d'evitar errades en l'emissió dels certificats finals, és molt important que a la llista de candidats constin el nom i cognoms de cadascun dels candidats, escrits correctament, així com la data de naixement de tots ells. El centre no es responsabilitza de les errades en l'ortografia o en els accents als certificats. Si l'/els estudiant/s es matricula/en per mitjà d'un centre acadèmic, és important que hi figurin també el nom, adreça, e-mail i telèfon del centre.

 

 

CPE
Set Texts for Paper 2: Writing until December 2013
Sue Monk Kidd: The Secret Life of Bees (2002); film directed by Gina Prince-Byrewood (2008)
Teachers may choose to prepare candidates for questions on this set text by studying the film as well as, or instead of, the novel.
Harold Pinter: The Birthday Party (1958).

Results Online

ALTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Page in English Página en castellano