exams-catalunya.net
Nivell C1
Examen d'anglès de nivell avançat per a finalitats professionals i socials

El Certificate in Advanced English és el segon nivell més alt dels exàmens Cambridge English, en el nivell C1 del Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes creat pel Consell d'Europa. Escolleix CAE si el que vols és assolir un estàndard d'anglès adient per a la major part dels objectius (incloent-hi situacions socials i professionals) i per l'educació superior.

Encara que el nivell d'habilitats lingüístiques requerit no és tan alt com al CPE (Certificate of Proficiency in English), CAE reconeix la capacitat per comunicar-se en anglès amb confiança i és aplicable a gairebé totes les situacions de la vida quotidiana.

Al voltant de 60.000 persones en més de 60 països realitzen cada any l'examen CAE.

Per què et capacita el CAE?

Es tracta d'un Nivell C1 del Marc Comú Europeo de Referència per als Idiomes (CEFR) del Consell d'Europa - un indicador de l'habilitat en el llenguatge internacionalment reconegut.

Per exemple, l'usuari típic d'un Nivell C1 pot:

 • llegir amb la suficient velocitat per fer front a un curs acadèmic
 • comprendre opinions complexes
 • produir fragments escrits clars, detallats i ben estructurats
 • expressar-se correctament amb un bon grau de fluïdesa
 • fer servir l'anglès de forma flexible en els àmbits social, professional i acadèmic.

La preparació del CAE proporciona al candidat aquest tipus d'habilitats pràctiques de l'idioma.Qué inclou l'exàmen del CAE?

El CAE el conformen cinc proves:
 • 1 hora 15 minuts
  Hauràs de ser capaç d'entendre informació continguda en llibres de ficció i de no ficció, en diaris i en revistes.
 • Writing: 1 hora 30 minuts
  Hauràs de demostrar que ets capaç de redactar dos textos diferents com ara un article, un informe, una proposta o un comentari..
 • Use of English: 1 hora
  El teu ús de l'anglès serà examinat per mitjà d'exercicis que demostrin el teu nivell de control de la gramàtica i del vocabulari.
 • Listening: 40 minuts
  Hauràs de demostrar que ets capaç de comprendre el significat de diversos materials de tipus oral, incloent-hi exposicions, programes de radio, discursos i xerrades.
 • Speaking: 15 minuts
  Realitzaràs l'Speaking Test amb un altre candidat o en un grup de tres i hauràs de demostrar la teva capacitat per prendre part en diferents tipus d'interacció: amb l'examinador, amb els altres candidats i per tu mateix.
Cambridge English: Advanced
Set Texts for Paper 2: Writing 2013
One or both of the following texts may be read as preparation for the two optional set text tasks:
 • Lord of the Flies William Golding.
  (Teachers may choose to prepare candidates for questions on this set text by studying a film version as well as, or instead of, the novel.)
 • The Lighthouse P D James.
  (There is currently no film version of this book).
Candidates should be made aware that they should not attempt the set text question unless they have the necessary vocabulary and understanding of the text to answer the task set. Teachers are best placed to make a judgement as to which, if any, of the set texts and/or film versions may be appropriate and stimulating for a given teaching situation.

Inscripció a les sessions CAE

Les escoles trobaran tota la informació relativa a la inscripció als exàmens CAE a la nostra pàgina de contacte. Si ho prefereixen, també poden registrar els seus candidats online en aquesta web.

Periode d'inscripció i preus
Sesiones 'Paper Based' Sesiones 'Computer Based'
Data de l'examen
Data límit d'inscripció
Preu
 Dijous 25 juliol 2013
24 juny 2013
196 €
Dissabte 17 agost 2013
2 agost 2013
 Divendres 23 agost 2013
21 juliol 2013
Dissabte 21 setembre 2013
10 setembre 2013
Dissabte 26 octubre 2013
15 octubre 2013
 Dissabte 9 novembre 2013
8 octubre 2013
Dissabte 16 novembre 2013
5 novembre 2013
 Dimecres 4 desembre 2013
Sessió disponible a Barcelona i Mataró
22 octubre 2013
Dissabte 7 desembre 2013
26 novembre 2013
 Dissabte 14 desembre 2013
Sessió disponible a Barcelona, Tarragona, Granollers, Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès
9 octubre 2013
 

Inscripcions fora de termini i anul·lacions

Es cobrarà un import addicional de 40 € quan la inscripció es realitzi amb posterioritat a la data límit de matriculació. En aquests casos, la inscripció resta subjecta a disponibilitat de places per a la sessió. Si per una causa mèdica justificada un candidat no pot realitzar l'examen li serà retornat l'import pagat, descomptant-se 24 € en concepte de despeses administratives. No s'acceptarà cap altre motiu com a causa de baixa i, per tant, no s'efectuarà cap devolució.

Facilitats per candidats amb discapacitat

Cambridge English proporciona un servei de facilitats d'accés als exàmens per als candidats que presenten circumstàncies especials, com ara dificultats d'aprenentatge, d'audició o de visió.

Per una més àmplia informació en relació amb els serveis disponibles fes click als vincles següents:

Dificultats d'aprenentatge
Dificultats d'audició
Dificultats de visió

També disposes d'informació relativa a la disponibilitat de materials modificats que es poden proporcionar per tal d'atendre les necessitats d'aquests candidats.


IMPORTANT

Per tal d'evitar errades en l'emissió dels certificats finals, és molt important que a la llista de candidats constin el nom i cognoms de cadascun dels candidats, escrits correctament, així com la data de naixement de tots ells. El centre no es responsabilitza de les errades en l'ortografia o en els accents als certificats. Si l'/els estudiant/s es matricula/en per mitjà d'un centre acadèmic, és important que hi figurin també el nom, adreça, e-mail i telèfon del centre.

 

 

Top Tips for CAE

Cambridge English: Advanced 2013
Set Texts for Paper 2: Writing
Lord of the Flies William Golding.
The Lighthouse P D James

Results Online

ALTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Page in English Página en castellano