exams-catalunya.net

Avui més que mai, un bon coneixement de l'anglès resulta imprescindible per tenir èxit en el món dels negocis i del comerç internacional. Si pots demostrar un bon nivell lingüístic disposes d'un gran avantatge en el mercat de treball i d'una més gran flexibilitat si tens la intenció de treballar a l'estranger.

Un títol internacionalment reconegut t'ajuda a demostrar que has realitzat un aprenentatge de l'idioma d' acord amb els estàndars adients i que ets capaç de fer-los servir en un context professional.

Hi ha 3 nivells - BEC Preliminary, BEC Vantage, BEC Higher . Els exàmens cobreixen les habilitats llingüistiques en el context dels negocis. Són ideals si estàs preparant-te per realitzar la teva carrera en el món dels negocis.

Els exàmens BEC estan vinculats amb el Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes creat pel Consell d'Europa i amb la "UK Qualifications and Curriculum Authority's National Standards for Literacy", dins el "National Qualifications Framework (NQF)".


Qué inclou l'examen BEC?

BEC avalua les quatre habilitats lingüístiques - comprensió i expressió oral i escrita - dins el context del món dels negocis.

Hi ha tres nivells de BEC (Preliminary, Vantage, Higher) els quals proporcionen una progressió en el domini de la llengua anglesa en entorns pràctics de competència, des de l'intermig fins a l'avançat, tots ells connectats als estàndards globals dels idiomes.

Reconeixement

BEC està reconegut oficialment per més d'un miler d'organitzacions educatives, empreses, ministeris, agències governamentals i organitzacions professionals de tot el món com a una qualificació acreditativa del nivell d'anglès dins l'entorn dels negocis.

Companyies líders a nivell mundial com ara Sony Ericsson, Shell, Vodafone, Bayer, Coca-Cola ó HSBC han reconegut BEC a les seves seus arreu del món.

.

BEC Preliminary:

 • Reading and Writing: 1 hora 30 minuts.
  EL Reading and Writing del BEC Preliminary consta de set parts de lectura i dues tasques d'escriptura amb diferents tipus de textos i de preguntes.
 • Listening: aprox. 40 minuts, incloent 10 minuts per transferir les respostes.
  El Listening del BEC Preliminary consta de quatre parts. Per a cada part cal escoltar una sèrie de textos gravats i respondre diverses preguntes. Cada part s'escolta dos cops.
 • Speaking: 12 minuts per cada parell de candidats.
  El Speaking del BEC Preliminary consta de tres parts i es realitza conjuntament amb un altre candidat. Hi ha dos examinadors. Un d'ells parla amb els candidats i l'altre escolta la conversa i pren notes.

BEC Vantage:

 • Reading: 1 hora.
  EL Reading del BEC Vantage consta de cinc parts amb diferents tipus de texts i preguntes. Els texts poden provenir d'articles de diaris i revistes, informes, ficció, anuncis, cartes, missatges, catàlegs, guies, manuals, etc. En una de les parts cal llegir un text llarg o bé diversos textos més curts que tenen relació entre ells.
 • Writing: 45 minuts.
  A les dues parts del Writing del BEC Vantage, cal demostrar la capacitat per escriure diferents tipus de textos en anglès.
 • Listening: aprox. 40 minuts incloent 10 minuts per transferir les respostes.
  El Listening del BEC Vantage consta de tres parts. Per a cada part cal escoltar una sèrie de textos gravats i respondre diverses preguntes. Cada part s'escolta dos cops.
 • Speaking: 14 minuts per cada parell de candidats.
  El Speaking del BEC Vantage consta de tres parts i es realitza conjuntament amb un altre candidat. Hi ha dos examinadors. Un d'ells parla amb els candidats i l'altre escolta la conversa i pren notes.

BEC Higher:

 • Reading: 1 hora.
  El Reading del BEC Higher consta de sis parts amb diferents tipus de textes i preguntes. cal llegir un text llarg o bé diversos texts més curts que tenen relació entre ells.
 • Writing: 1 hora 10 minuts.
  A les dues parts del Writing del BEC Higher, cal demostrar la capacitat per escriure diferents tipus de textos en anglès.
 • Listening: aprox. 40 minuts incloent 10 minuts per transferir les respostes.
  El Listening del BEC Higher consta de tres parts. Per a cada part cal escoltar una sèrie de textos gravats i respondre diverses preguntes. Cada part s'escolta dos cops.
 • Speaking: 16 minuts per cada parell de candidats.
  El Speaking del BEC Higher consta de tres parts i es realitza conjuntament amb un altre candidat. Hi ha dos examinadors. Un d'ells (interlocutor) condueix el test i l'altre (assessor) escolta la conversa i pren notes.

Resultats

S'obté un únic resultat global basat en el conjunt dels resultats obtinguts per a cadascú dels quatre components (Reading, Writing, Listening i Speaking). No hi ha aprovat o suspens per a cada part individual o sigui que no necessites assolir un nivell determinat a cap de les parts de l'examen per aconseguir l'aprovat final. Rebràs també un Statement of Results que mostra la qualificació global i els resultats per a cadascuna de les quatre parts d'acord amb l'escala següent: Exceptional - Good - Borderline - Weak. L'informe indicarà el teu rendiment relatiu en cadascuna de les parts. En cas que aprovis, obtindràs un certificat de Cambridge English Language Assessment.

Un cop obtingut , el certificat Cambridge English: Business és vàlid per tota la vida.


Inscripció a les sessions BEC

Trobaràs tota la informació relativa a la inscripció als exàmens BEC a la nostra pàgina de contacte. Els candidats també poden, si volen, registrar-se online en aquesta web.

Sessions BEC
Sessions 'Paper Based' Sessions 'Computer Based'
Examen
Data
Data límit d' inscripció
Preu
Preliminary
Divendres 13 desembre 2013
6 desembre 2013
95,50 €
Vantage
174 €
Higher
185 €
 

Inscripcions fora de termini i anul·lacions

Es cobrarà un import addicional de 40 € quan la inscripció es realitzi amb posterioritat a la data límit de matriculació. En aquests casos, la inscripció resta subjecta a disponibilitat de places per a la sessió. Si per una causa mèdica justificada un candidat no pot realitzar l'examen li serà retornat l'import pagat, descomptant-se 24 € en concepte de despeses administratives. No s'acceptarà cap altre motiu com a causa de baixa i, per tant, no s'efectuarà cap devolució.

Facilitats per candidats amb discapacitat

Cambridge English proporciona un servei de facilitats d'accés als exàmens per als candidats que presenten circumstàncies especials, com ara dificultats d'aprenentatge, d'audició o de visió.

Per una més àmplia informació en relació amb els serveis disponibles fes click als vincles següents:

Dificultats d'aprenentatge
Dificultats d'audició
Dificultats de visió

També disposes d'informació relativa a la disponibilitat de materials modificats que es poden proporcionar per tal d'atendre les necessitats d'aquests candidats.IMPORTANT

Per tal d'evitar errades en l'emissió dels certificats finals, és molt important que a la llista de candidats constin el nom i cognoms de cadascun dels candidats, escrits correctament, així com la data de naixement de tots ells. El centre no es responsabilitza de les errades en l'ortografia o en els accents als certificats. Si l'/els estudiant/s es matricula/en per mitjà d'un centre acadèmic, és important que hi figurin també el nom, adreça, e-mail i telèfon del centre.

 

 

Results Online

ALTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Page in English Página en castellano