exams-catalunya.net

Per a qualsevol professional de l'àmbit jurídic que porta assumptes d'àmbit internacional, l'anglès suposa una eina essencial. És la llengua comuna dels professionals del camp legal, empresarial i d'afers internacionals.

Els responsables dels despatxos professionals com els seus clients necessiten tenir la seguretat de que el seu personal té el nivell apropiat d'anglès per tal de comunicar fluidament amb els clients i els professionals d'altres països i que són capaços de fer servir de forma efectiva tot tipus de documents escrits en anglès.

Aquells que fa poc que han finalitzat la seva carrera de dret o que es troben encara estudiant, poden trobar-se en la necessitat de demostrar fefaentment que posseeixen aquestes habilitats lingüístiques.

El International Legal English Certificate (Cambridge ILEC) acredita les habilitats lingüístiques en anglès per als nivells B2 i C1 del Marc Comú Europeo de Referència per a les Llengües, com a marca internacionalment reconeguda de les capacitats per a cada idioma.Qué inclou l'examen de l'ILEC ?

L'examen consta de quatre parts diferenciades que examinen la lectura, l'escriptura la comprensió auditiva i l'expressió oral, amb una durada total de 3,5 h (sense incloure els descansos). La prova d'expressió oral és realitzada cara a cara pels examinadors orals de Cambridge ESOL.

Cambridge ILEC es basa en tasques reals i temes de la pràctica jurídica que els professionals de les normes poden trobar-se en el seu exercici quotidià.

Reconeixement

ILEC és reconegut arreu del món per firmes d'advocats, organitzacions educatives, agències governamentals, autoritats d'immigració i col·lectius professionals.

 

Resultats

Es pot disposar dels resultats de l'examen aproximadament sis setmanes després de la data de la prova i els resultats contemplen una sèrie de notes d'aprovat o suspens.

Les qualificacions quan es supera la prova poden ser B2 Pass, C1 Pass i C1 Pass with Merit.

Tots els candidats reben un Statement of Results que mostra la qualificació global i els resultats per a cadascuna de les quatre parts. Els candidats que superen la prova reben a més un certificat acreditatiu de Cambridge English Language Assessment.


Inscripció per a la sessió ILEC

Trobaràs tota la informació relativa a la inscripció a l'examen ILEC a la nostra pàgina de contacte. Els candidats també poden, si volen, registrar-se online en aquesta web.

Sessions ILEC
Data de l'examen
Data límit d'inscripció
Preu
Dissabte 6 juliol 2013
2 juny 2013
247 €
Divendres 6 desembre 2013
5 novembre 2013
 


Inscripcions fora de termini i anul·lacions

Es cobrarà un import addicional de 40 € quan la inscripció es realitzi amb posterioritat a la data límit de matriculació. En aquests casos, la inscripció resta subjecta a disponibilitat de places per a la sessió. Si per una causa mèdica justificada un candidat no pot realitzar l'examen li serà retornat l'import pagat, descomptant-se 24 € en concepte de despeses administratives. No s'acceptarà cap altre motiu com a causa de baixa i, per tant, no s'efectuarà cap devolució.

Facilitats per candidats amb discapacitat

Cambridge English proporciona un servei de facilitats d'accés als exàmens per als candidats que presenten circumstàncies especials, com ara dificultats d'aprenentatge, d'audició o de visió.

Per una més àmplia informació en relació amb els serveis disponibles fes click als vincles següents:

Dificultats d'aprenentatge
Dificultats d'audició
Dificultats de visió

També disposes d'informació relativa a la disponibilitat de materials modificats que es poden proporcionar per tal d'atendre les necessitats d'aquests candidats.IMPORTANT

Per tal d'evitar errades en l'emissió dels certificats finals, és molt important que a la llista de candidats constin el nom i cognoms de cadascun dels candidats, escrits correctament, així com la data de naixement de tots ells. El centre no es responsabilitza de les errades en l'ortografia o en els accents als certificats. Si l'/els estudiant/s es matricula/en per mitjà d'un centre acadèmic, és important que hi figurin també el nom, adreça, e-mail i telèfon del centre.

 

 

Results Online

ALTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Page in English Página en castellano