exams-catalunya.net

Desenvolupaments com ara els International Accounting Standards (IAS) estan creant oportunitats de carrera internacional per als professionals comptables. Resulta essencial per a persones que volen tenir èxit dins els cercles internacionals dels negocis poder comptar amb habilitat lingüístiques de primer nivell i amb la capacitat de poder mantenir converses o reunions de treball amb altres professionals dels àmbits comptable i financer.

Com a resposta a la demanda per part dels professionals financers d'ajuda a l'hora de demostrar que disposen de les competències lingüístiques en l'àmbit financer que necessiten, Cambridge English Language Assessment i ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) s'han unit per desenvolupar el International Certificate in Financial English (Cambridge ICFE).

Cambridge ICFE fa referència als nivells B2-C1 del Marc Comú Europeo de Referència per a les Llengües, com a marca internacionalment reconeguda de les capacitats per a cada idioma.

Aquest certificat es pot fer servir com a prova de les habilitats en la llengua anglesa necessàries per treballar dins un context financer internacional o per seguir un curs de comptabilitat o finances a nivell universitari.
Qué inclou l'examen de l'ICFE?

L'examen consta de quatre parts diferenciades que examinen la lectura, l'escriptura la comprensió auditiva i l'expressió oral, amb una durada total de 3,5 h (sense incloure els descansos). Els continguts es centren en àrees i temes que els professionals financers poden trobar-se en el seu exercici quotidià com ara:
  • informes financers
  • assegurances
  • banca d'inversió
  • ètica i professionalitat
  • software contable
  • actius i valoracions d'empreses
  • adquisicions i fusions

Reconeixement

ICFE és reconegut arreu del món per firmes comptables, organitzacions educatives, agències governamentals, autoritats d'immigració i col·lectius professionals.


Resultats

Es pot disposar dels resultats de l'examen aproximadament sis setmanes després de la data de la prova i els resultats contemplen una sèrie de notes d'aprovat o suspens.

Les qualificacions quan es supera la prova poden ser B2 Pass, C1 Pass i C1 Pass with Merit.

Tots els candidats reben un Statement of Results que mostra la qualificació global i els resultats per a cadascuna de les quatre parts. Els candidats que superen la prova reben a més un certificat acreditatiu de University of Cambridge ESOL Examinations.


Sobre ACCA

ACCA és la major organització professional global en l'àmbit comptable ,amb 296.000 estudiants i 115.000 membres a170 països. El seu objectiu és el d'oferir la millor qualificació a tots aquells que arreu del món per la seva dedicació, les seves aptituds i les seves expectatives aspiren a desenvolupar una carrera satisfactòria al món contable, financer i de direcció.


Inscripció per a la sessió ICFE

Trobaràs tota la informació relativa a la inscripció a l'examen ICFE a la nostra pàgina de contacte. Els candidats també poden, si volen, registrar-se online en aquesta web.

Sessió ICFE
Data de l'examen
Data límit d'inscripció
Preu
Dissabte 6 juliol 2013
2 juny 2013
180 €
Divendres 6 desembre 2013
5 novembre 2013
 


Inscripcions fora de termini i anul·lacions

Es cobrarà un import addicional de 40 € quan la inscripció es realitzi amb posterioritat a la data límit de matriculació. En aquests casos, la inscripció resta subjecta a disponibilitat de places per a la sessió. Si per una causa mèdica justificada un candidat no pot realitzar l'examen li serà retornat l'import pagat, descomptant-se 24 € en concepte de despeses administratives. No s'acceptarà cap altre motiu com a causa de baixa i, per tant, no s'efectuarà cap devolució.

Facilitats per candidats amb discapacitat

Cambridge English proporciona un servei de facilitats d'accés als exàmens per als candidats que presenten circumstàncies especials, com ara dificultats d'aprenentatge, d'audició o de visió.

Per una més àmplia informació en relació amb els serveis disponibles fes click als vincles següents:

Dificultats d'aprenentatge
Dificultats d'audició
Dificultats de visió

També disposes d'informació relativa a la disponibilitat de materials modificats que es poden proporcionar per tal d'atendre les necessitats d'aquests candidats.IMPORTANT

Per tal d'evitar errades en l'emissió dels certificats finals, és molt important que a la llista de candidats constin el nom i cognoms de cadascun dels candidats, escrits correctament, així com la data de naixement de tots ells. El centre no es responsabilitza de les errades en l'ortografia o en els accents als certificats. Si l'/els estudiant/s es matricula/en per mitjà d'un centre acadèmic, és important que hi figurin també el nom, adreça, e-mail i telèfon del centre.

 

 

Results Online

ALTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Page in English Página en castellano